Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op de website Twinkels & Sprankels is met grote zorgvuldigheid samengesteld en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Alle informatie op de website is vrijblijvend. m.b.t. de informatie in de websites waar naar is doorverwezen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in de links en in andere websites waarnaar is doorverwezen. Twinkels en Sprankels! kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.  Op de website zijn interne links en links naar andere websites opgenomen. Twinkels & Sprankels! heeft geen nader onderzoek gedaan op  juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De adviezen op deze website vervangen geen medisch advies en/of medicijnen of advies van een huisarts of andere deskundigen. Het toepassen van de adviezen op deze website is volledig op eigen risico.

M.b.t. links naar websites van externe bronnen aanvaardt Twinkels & Sprankels! geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Twinkels & Sprankels! garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden (eigen) informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Twinkels & Sprankels!

Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twinkels & Sprankels!  Wilt u informatie op deze website afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik dan is dat toegestaan. 

Twinkels & Sprankels! heeft het recht om de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.